کارفرما: 

آقای مقدم

مقیاس: ۱:۱

ابعاد حدودی ۱.۲ در ۰.۵ متر

متریال: 

MDF 3mm

موقعیت: 

ایران، مشهد

توضیحات:

این پروژه، در واقع چالش ساخت یک فرم هندسی پارامتریک با کمک فاق و زبانه می باشد، که تمامی قطعات به نحوی طراحی شده است، که با دستگاه لیزر یا cnc دو بعدی برش خورده و فاق و زبانه ها در هم جا خورده، و اسکلت کلی و یکپارچه ی فرم هندسی مورد نظر شکل می گیرد.

تصاویر مربوط به پروژه

فهرست