پروژه های صنعتی انجام شده توسط ماکت مشهد

لنج صیادی ۱۲ متری

Lenj-12-m

پروژه ماکت هواپیما

MD-Airplane-(Blue-Sky)

پروژه صندلی پارامتریک

Parametric-chair

پروژه برج ایفل

Eiffel

نمونه کاملی از پروژه های صنعتی ماکت مشهد را مشاهده کنید

فهرست