کارفرما: 

شرکت Blue Sky

مقیاس: ۱:۱

ابعاد حدودی ۹ در ۳ متر

متریال: 

Fiberglass

موقعیت: 

ایران، مشهد

توضیحات:

این پروژه، ساخت بخشی از بدنه ی یک عدد هواپیمای MD80 است، که به سفارش شرکت Blue Sky جهت بهره برداری به عنوان مدل آموزشی در حال انجام است.
تمامی اندازه ها و جزئیات این مدل مطابق استاندارد و با دقت بیشتر از ۱ میلیمتر انجام شده است.

تصاویر مربوط به پروژه

فهرست