کارفرما: 

جناب مهندس مقدم

مقیاس: 

 ۱:۵۰

متریال: 

مقوای ماکت سازی، پلکسی گلاس

موقعیت: 

ایران، مشهد، نبوت

تصاویر مربوط به پروژه

فهرست